Välkommen till Ihus

Vi är ett fastighetsbolag som drivs av möjligheten att göra Uppsala bättre. För näringslivet, för kommunen, för dig! Vi hyr ut kontor, industri- och lagerlokaler till näringsliv och offentlig verksamhet i Uppsala. Till vårt förfogande har vi ca 190 000 kvm lokalyta i ett trettiotal fastigheter både i Uppsalas centrala delar och i andra stadsdelar. Vårt uppdrag är att förvalta och utveckla våra fastigheter så att de bidrar till näringslivets tillväxt och utveckling. Detta gör vi genom att vara en trygg och säker hyresvärd, vara lyhörda för dina behov och skapa en dynamisk kultur som kan erbjuda de anpassningar din organisation behöver. Ihus skapar rum att utvecklas i.

Vi förvaltar även fastigherna i vårt systerbolag Uppsala kommuns Förvaltningsfastigheter AB, för mer info klicka på följande länk – FFAB.

Nöjda kunder