Bostadsutveckling Börjetull

Ihus - Bostadsutveckling Börjetull

Ihus tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, bjuder härmed in till dialogförfarande för uppförande av ny bostadsbebyggelse i Börjetull. Sammanlagt två kvarter med flerbostadshus, om ca 300 nya bostäder. Du som är byggherre är välkommen med din intresseanmälan senast den 29 september 2017. Anmälan skickas till mark-fastighet@uppsala.se och ska märkas med Bostäder, Librobäck 7:4, 7:5 och del av 13:4.

Intresseförfrågan för bostadsutveckling vid Librovallen i Börjetull