FFAB

1 januari 2013 bolagiserade Uppsala kommun större delen av sitt fastighetsbestånd. Ihus fick uppdraget att förvalta ett tjugotal fastigheter, ca 30 000 kvm, i bolaget Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, (FFAB). Bland fastigheterna i bolaget kan nämnas bl a:

Uppsalas stadshus
_Y3Q_0670_03 kopia

Uppsala Konsert & Kongress
_Y3Q_0665_01 kopia

Walmstedtska Gården
_Y3Q_0676_03 kopia

Biotopia
_Y3Q_0583_02 kopia