Hållbarhetsarbete

_Y3Q_8916_02 kopia

På Ihus bedriver vi vår verksamhet med utgångspunkt i människors lika värde och att människans utveckling måste ske utan att äventyra kommande generationers möjligheter att bo och verka på vår planet. För Ihus innebär hållbarhetsarbetet även att bolaget ska ha en stabil och långsiktig ekonomi. För att nå dit måste ett systematiskt arbete bedrivas med såväl sociala frågor, miljöfrågor samt ekonomiska frågor i fokus.

Vi har länge arbetat med miljöfrågorna i verksamheten och varit certifierade enligt ISO 14001 sedan 2002. Under 2014 påbörjade vi resan att se på helheten i bolaget istället för att isolera miljöfrågorna, vilket ledde till att vi tydligt kunde se fördelarna med att integrera de ekonomiska och sociala aspekterna av verksamheten med miljöfrågorna för att lyfta upp det holistiska perspektivet och medvetet kunna använda hållbarhet som ett strategiskt instrument för att kunna bli det bolag vi önskar. Kort sagt landade vi i visionen att vi ska vara stolta och ledande förebilder för ett hållbart samhälle!

Hållbarhetspolicy

Vi har fortfarande mycket att lära oss om hållbarhet och några av de största utmaningarna ligger i att just se helheten. Vi kommer under 2015 börja med att arbeta fram mål och nyckeltal för att kunna följa upp vårt hållbarhetsarbete. Så länge kan vi presentera några goda exempel på vad vi gjort fram tills nu.

Koldioxidneutral fjärrvärme och fjärrkyla

Teknik, miljö och forskning

För att bidra till att uppnå vår vision om att vara en stolt och ledande förebild för ett hållbart samhälle fokuserar vi vårt arbete där vi kan ha störst miljöpåverkan, som energianvändning och materialval….läs mer.

Ihus - Lediga lokaler och plan4

 

 

 

 

 

 

 

Människor och utveckling

Människors lika värde och utveckling är något som engagerar oss, att motverka socialt utanförskap och stötta unga företagare…..läs mer.

Ihus - Lediga lokaler och plan4