Serviceanmälan

Är ditt ärende akut (utanför kontorstid), ring vår samarbetspartner Safe Security på tfn nr 070-730 99 80.

För att kunna göra en serviceanmälan måste du som Hyresgäst först registrera dig i felanmälansystemet.
Efter att registreringen är slutförd kan ni sedan logga in och göra serviceanmälan.