Slakthuset

I fastigheten med namnet Slakthuset finns potential att bedriva verksamhet för både små och stora företag, då den totala verksamhetsytan är på ca 20.000 kvm. Här finns en stor kapacitet av lastkajer och generösa hårdgjorda ytor. Nu utvecklar vi nya, ljusa och moderna lokaler tillsammans med framtida hyresgäster för anpassning efter er verksamhet.

Slakthuset är beläget på Danmarksgatan 26, mitt i Boländernas Industriområde med kort körväg till påfarten för E4 och närliggande detaljhandel. I närområdet finns goda bussförbindelser till city.

Peter Hesselgren
Fastighetschef
018-56 29 83
peter.hesselgren@ihus.nu

Ahmanda Kastenholm
Uthyrare
018-56 29 31
ahmanda.kastenholm@ihus.nu