Sekretesspolicy

Välkommen till ihus.nu. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du besöker och använder vår webbplats. Vi är engagerade i att skydda integriteten och säkerheten för våra användares information och vi förbinder oss att hantera din personliga information transparent och etiskt.

Insamling av personlig information

Vi samlar in personlig information när du interagerar med vår webbplats på följande sätt:

 1. När du registrerar dig för ett konto hos oss.
 2. När du anmäler dig till våra nyhetsbrev eller kampanjer.
 3. När du deltar i undersökningar eller tävlingar.
 4. När du kontaktar oss direkt via e-post, telefon eller sociala medier.

Den typ av personlig information som vi kan samla in inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress och andra kontaktuppgifter. Vi kan också samla in demografisk information såsom ålder, kön och intressen.

Användning av information

Den insamlade informationen används för att:

 1. Förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats.
 2. Tillhandahålla de tjänster och produkter som du har begärt.
 3. Administrera ditt konto och dina förfrågningar.
 4. Skicka dig information och uppdateringar om våra tjänster och erbjudanden.
 5. Genomföra marknadsundersökningar och analyser för att förbättra vår verksamhet och våra tjänster.

Dela av information

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, utom i följande fall:

 1. Med tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet och administrera aktiviteter på vårt uppdrag, såsom e-postutskick och hostingtjänster.
 2. Om det krävs enligt lag, till exempel för att följa en domstolsorder eller en annan rättslig process.
 3. För att skydda våra rättigheter, säkerhet eller egendom, och/eller dem av våra användare eller andra.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av din personliga information, eller att begränsa behandlingen av din information. Du har också rätt att motsätta dig behandlingen av din information och rätten till dataportabilitet. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på den adress som anges nedan.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information mot oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring och avslöjande. Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på säkra servrar.

Ändringar till denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att meddelas på vår webbplats och vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna policy för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar angående vår hantering av din personliga information, vänligen kontakta oss på vår kontaktsida.